SPREKERS CONGRES DE NIEUWE TANDARTS


Inspirerende sessies over de mondzorg van de toekomst

Alexander Tolmeijer

Alexander studeerde Tandheelkunde en Rechten. Naast praktiserend tandarts is hij ondernemer en oprichter van onder andere MedischOndernemen. Hij was penningmeester /vice voorzitter van de KNMT, en vervolgens penningmeester van de VvAA en bestuurslid van het Europees bestuur van tandartsen (CED). 

In september 2014 richtte hij samen met Elsbeth Nijhoff Dentiva op. Dentiva richt zich op ‘Management analyse en ondersteuning voor de tandartspraktijk’. Gebruikmakend benchmarks, Lean Six Sigma en diverse communicatie technieken begeleiden zij tandheelkundige teams, die tot betere resultaten willen komen op het gebied van organisatie, patiëntcommunicatie en samenwerking. 

Alexander is een  Lean Six Sigma, black belt en heeft zijn kennis en opleiding toegepast in diverse grotere tandarts en MKA praktijken.

In 2016 publiceerde hij samen met Elsbeth het boek 'Optimale agendaplanning in de tandartspraktijk'. Samen met Elsbeth Nijhoff en Charlotte van den Wall Bake schreef hij in 2017 het boek communicatie in de tandartspraktijk. 

Pieter Schram

Pieter Schram is sinds 1990 samen met Jan Oudkerk directeur/aandeelhouder van Vertimart. Hij stond vanuit die hoedanigheid zowel aan de wieg van Exquise als die van Exquise Next Generation.

Zijn passie is het faciliteren van zorgverleners met vooruitstrevende software. Vanuit zijn perspectief is hij zeer goed op de hoogte van de ontwikkelingen in de mondzorg.

Uit professionele nieuwsgierigheid maakte hij deel uit van de werkgroep Herziening normen NEN 7510 en NEN 7513 en heeft daardoor een schat aan ervaring op het gebeid van wet- en regelgeving op het gebied van dossiervorming in de (mond)zorg. Ook volgde diverse cursussen en lezingen op het gebied van datasafety, privacybewaking en dossiervorming.

Vertimart adopteerde het gedachtengoed van gewoon gaaf in haar applicaties en maakt het daardoor voor de mondzorgprofessional zeer eenvoudig preventie een belangrijke plaats in het zorgproces te geven.

Mattie Steens

Mattie Steens is al bijna 40 jaar tandarts en heeft in de loop der jaren gezien dat de huidige manier van tandheelkunde bedrijven (reparatietandkunde zou een betere benaming zijn) tot onbevredigende resultaten leidt.  We zijn ons inmiddels bewust dat de klassieke manier van cariesbehandeling slechts symptoombestrijding is met veel iatrogene schade als gevolg. Het moet beter, maar hoe krijgen we dat voor elkaar? Of staan we voor een onmogelijke opgave en nemen we genoegen met de huidige stand van zaken?

 Een eenmaal geboorde kies wordt nooit meer een gave kies en blijft een leven lang gedonder geven. Door ons systeem van halfjaarlijkse controles ligt de verantwoordelijkheid voor een gezond gebit in de ogen van het publiek bij de tandheelkundige professie.  Het voor elkaar krijgen van gedragsverandering is een te complexe taak voor het mondzorgteam alleen.

Mattie Steens gaat vandaag in op deze problematiek en gaat zich samen met u afvragen hoe het beter kan.  Minder symptoombestrijding, meer duurzame en gezonde gave monden.

Michiel Lieshout (moderator)


Michiel studeerde tandheelkunde in Nijmegen. Na zijn afstuderen in 2003 trad hij, als tandarts, in dienst bij de Koninklijke Marine. Hij werkte op schepen, ging met een mobiele tandheelkundige unit mee met meerdere trainingen in het buitenland en op uitzending. In 2008 is hij gestart met de opleiding Maxillofaciale Prothetiek bij de Stichting voor Bijzondere Tandheelkunde Amsterdam (SBT). Van 2009 tot 2017 hij werkzaam geweest als tandarts Maxillofaciale Prothetiek in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, Amsterdam (Nederlands Kanker Instituut). Vanaf 2013 werkt Michiel ook als restauratief tandarts  (NVVRT/ EPA) in de verwijspraktijk voor prothetische en restauratieve zorg PRO-Rotterdam (PROCLIN- Rotterdam). Michiel is ook bezig met de interactie tussen topsport en mondgezondheid. Regelmatig de mondgezondheid screenen met een sportbril op voorkomt problemen en prestatie verlies.
Hij geeft regelmatig lezingen over diverse onderwerpen en schrijft artikelen in verschillende tandheelkundige tijdschriften.
Arie Riem


Gezondheidszorg is optimaal duurzaam wanneer preventie slaagt. “De Nieuwe Tandarts” handelt in de geest van eeuwenoude wijsheid; vroegtijdig ziekte herkennen en de ziekteveroorzakende disbalans herstellen zodat het ziekteproces stopt. Dit is dé basis van preventie én Kindvriendelijke Mondzorg. De Nieuwe Tandarts is dus geen technisch reparateur maar een nieuwsgierige procesbegeleider. De Nieuwe Tandarts streeft na om mensen níet te behandelen en indien dit onoverkomelijk is, kiest hij voor de in alle opzichten minst belastende manier. Kwalitatief goede tandheelkunde leveren bij kinderen, zonder dat ze daar eventueel bang van worden, is een uitdaging met name wanneer die “invasief” is. Daarom is het van belang kennis te nemen van “Kindvriendelijke Mondzorg” hetgeen het gebied is tussen pure preventie en reparatie met rotatie en anesthesie. Kindvriendelijke Mondzorg is zowel eenvoudig als goedkoop en kan toch een slagingskans van 95% hebben. Zeg vaarwel aan “praatjes vullen geen gaatjes” en welkom in de wereld van “praatjes vóórkomen gaatjes”!


A.H.O. Riem (Arie) werd tandarts in 1988 in Utrecht en werkte van begin af aan met bijzondere zorggroepen. Ruim 10 jaar was hij tandarts van het Pieter Baan Centrum. Hij werkte 14 jaar op de afdeling angstbegeleiding en gehandicaptenzorg van de Stichting Bijzondere Tandheelkunde te Amsterdam. Van 2002 tot 2010 was hij verbonden aan het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde van het St. Antonius Ziekenhuis, waar hij voor regio Midden Nederland de gebitsbehandelingen onder algehele anesthesie bij kinderen uitvoerde. Hinder hebbende van voortdurend tekort aan capaciteit lukte het in 2009 om buiten het ziekenhuis behandelingen onder algehele anesthesie uit te voeren. Strevend naar optimale kwaliteit en veiligheid ontwikkelde hij samen met collega Majtlis-de Haes Kinderkliniek TandInZicht in De Bilt. De kliniek is sinds oktober 2012 operationeel en helpt jaarlijks ongeveer 2500 verwezen kinderen zonder wachttijden.
Hij is er trots op om veel kinderkiespijn de wereld uit te helpen. Echter hoe veel beter zou het zijn wanneer dit soort hulpverlening niet meer nodig is !? Hij gelooft dat het mogelijk is om caries te stoppen en hij weet dat het mogelijk is om adequaat te behandelen zonder spuit en boor middels “Kindvriendelijke Mondzorg”!

Arie Riem was van 2002 tot 2014  bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde. Voor de KNMT nam hij plaats in de Iqual-begeleidingscommissie en in de commissies " Helderheid in de beroepskolom" en  "Mondzorg 2030”. Hij was bestuurslid van het Ivoren Kruis.


 

Ira van Eelen en Alexandra Rijksen

Evenementen als communicatiemiddel

TOOTHCAMP IN DE PRAKTIJK VOOR HET PUBERGEBIT en meer….

 

Door Alexandra Rijkse en Ira van Eelen met als speciale gast Lieneke Stevering Jorna

Dat de pubertijd voor het gebit een spannende periode is mag bekend zijn en dat de huidige leefstijl van pubers het nog spannender maakt is geen geheim. Daar kan u met informatie en motivatie op het juiste moment bij helpen. Ira van Eelen en Alexandra Rijkse geven u concrete handvatten waarmee u in de praktijk de communicatie met ouders en prepubers kan aangaan.  Het samenwerken van preventie initiatieven zoals ToothCamp en Kidsfabriek voor verschillende leeftijdscategorieën is een mooie ontwikkeling die de boodschap steeds weer opnieuw en leeftijdsspecifiek kan herhalen.  En wat kan je leren van je mislukkingen, geef je het op of kies je een andere benadering? Zolang je blijft leren, proberen en berijd bent nieuwe wegen te bewandelen is het nooit een mislukking maar een zoektocht naar wat voor jou werkt.

 

Ira van Eelen bedacht vanuit een creatief organisatorische achtergrond en toen al meer dan 25 jaar tandheelkundige ervaring bij Vertimart het ToothCamp initiatief. Een theatraal educatief evenement over de mond waarmee communicatie over het pubergebit het doel is naast een ludiek, leerzaam schoolreisje. Ook schreef zij het boekje “tien tips voor slimme tieners”  over mondzorg in de pubertijd. Inmiddels zijn er uit het oorspronkelijke ToothCamp initiatief ook twee afgeleiden ontstaan dat met ToothCampus schoolmateriaal voor middelbare scholieren over mondgezondheid maakt en TandKamp dat speciaal voor tieners met een verstandelijke beperking is bedoeld.

 

Alexandra Rijkse, tandarts te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de opstellingen waarbij de kinderen zelf als “aspirant tandarts” aan de slag mogen en is onderdeel van de ToothCamp denktank die steeds op zoek is naar nieuwe ingangen om de boodschap zo vorm te geven dat het daar komt waar het nodig is. Jaarlijks worden er o.a. in de RAI en de Brabanthallen ToothCamps georganiseerd.

 

Hoe samenwerking veel extra kan bewerkstelligen laten we zien met onze speciale gast Lieke Steverink-Jorna waarmee ToothCamp en de Kidsfabriek samen werken op plaatsen waar dat mogelijk is. (zie voor Lieneke hierboven)

Lieneke Steverink-Jorna

Ik ben in 2003 afgestudeerd als mondhygienist aan de HAN. Sindsdien in vele praktijken gewerkt, waaronder een eigen praktijk. Sinds 6 jaar ben ik initiatiefnemer van de Mondhoek tijdens Kidsfabriek. Op dit moment werk ik in twee praktijken, een solopraktijk en een heel grote groepspraktijk. Bij deze laatste mag ik het preventieteam leiden, leertrajecten ontwerpen en afdraaien. De meeste mensen kennen mij van het internet zoals het door mij opgezette Mondzorgforum. Ik schrijf heel graag en verzorg een deel van de communicatie voor diverse praktijken en andere partijen. Met al deze ervaringen groeit de drive om in goede samenwerking iets structureels op te zetten voor gezonde kindermonden.

Jan Henk Nawijn

Ik studeerde Franse taal- en letterkunde in Groningen. 18 jaar lang was ik leraar Frans en ict-coördinator. Ondertussen had ik in 2002 met vrienden een bedrijf in het toerisme opgericht, waarin ik onder meer verantwoordelijk werd voor de website en de online marketing. Vervolgens heb ik mezelf op dat gebied verder kunnen ontwikkelen. De snelle opmars van online, de toenemende transparantie van de reismarkt door sociale media en klantbeoordelingen waren ontwikkelingen waar we steeds opnieuw antwoorden op moesten formuleren.
Erna richtte ik De Lieve Tandarts op. De oorsprong van het initiatief komt bij mijn oudste dochter vandaan. Het project kreeg in 2016-17 definitief gestalte dank zij een geslaagde pitch ter afsluiting van de  Behavioural Design Academy in Amsterdam.

Ook de zorg wordt steeds transparanter. 'Lieve', 'patiëntvriendelijke' mondzorg heeft de toekomst. Daarin staan de patiënt en klantbeleving centraal. Dat is namelijk het belangrijkste waarop een praktijk beoordeeld wordt. Uiteraard moet daarbij voldaan zijn aan de basiskwaliteiten  die gelden voor elke mondzorg- of tandartspraktijk in Nederland.

Onze missie is: iedereen weer (regelmatig) naar de tandarts en mondhygiënist te laten gaan. De 800.000 angstpatiënten die thuisblijven, maar ook die 3,5 miljoen die pas gaan als het pijn doet of als er geld is. Dat doen we door in de traditie van behavioural design de belangrijkste drempels voor gedragsverandering een voor een weg te nemen. Vervolgens houden we op het juiste moment de triggers voor waardoor we iemand activeren zich aan te melden.
Vanzelfsprekend staat De Lieve Tandarts achter elk initiatief dat leidt tot meer preventie in de (mond)zorg. Daarom zijn we ook zo enthousiast over de verbindende formule van De Nieuwe Tandarts.

Stelling: "Reguliere preventieve mondzorg moet voor iedereen bereikbaar zijn. Preventie leidt tot meer opnamecapaciteit in praktijken en daardoor zou er niemand meer aan de poort geweigerd moeten worden. " 

Amée Swarts

Amée Swart is algemeen tandarts sinds 2009. Na diverse lange en korte waarnemingen nam zij in 2015 een solopraktijk over. In 2017 sloot zij zich als eerste aan bij de Lieve Tandarts. Ondertussen is deze praktijk mede door De Lieve Tandarts uitgegroeid tot een 4-kamer praktijk met 2 tandartsen, 3 mondhygiënisten en een endodontoloog. Kwaliteit en hygiëne staan hoog in het vaandel in deze praktijk. 
 In 2015 volgde ze de specialisatie cursus voor gebitsslijtage, wat goed te combineren is met haar affiniteit voor esthetische tandheelkunde. Haar motto: ‘er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden.’ Voor iedere patiënt is er een passende weg te vinden.

 

De nieuwe tandarts? Met oog voor de patiënt, deze staat centraal; team onder één dak, preventie, hoor en wederhoor, aandacht, begrip, communicatie, kennis, alles i.c.m. liefde voor het vak.

Clarissa Bonifácio

Clarissa C. Bonifácio verwierf in 2004 haar tandartsdiploma bij de Universiteit van São Paulo, in Brazilië. Daarna heeft ze op dezelfde universiteit een Master in restauratieve tandheelkunde in 2008 behaald. In hetzelfde jaar verhuisde ze naar Nederland voor een promotieonderzoek bij ACTA. In 2012 heeft ze haar promotie afgerond met de titel "The ART of Proximal GIC restorations in primary teeth" en in 2014 ontving ze daar ook het diploma tot tandarts-pedodontoloog (EAPD). Ze werkt momenteel als tandarts-pedodontoloog bij de Stichting voor Bijzondere Tandheelkunde in Amsterdam (SBT). Aan ACTA is zij al sinds haar komst naar Nederland verbonden, inmiddels is zij universitair docent. Binnen de sectie kindertandheelkunde heeft zij de functie als profieldirecteur kindertandheelkunde van de Master in Oral Health Sciences (OHS) deze draagt zorg voor de nieuwe generatie tandarts pedodontologen. Haar klinische en onderzoeks-interesses omvatten kindertandheelkunde en cariologie, met name de alternatieve methoden voor de behandeling van cariës bij kinderen.

over ons

We zijn een samenwerkingsverband dat duurzame mondzorg op basis van preventie stimuleert. 

lief, preventief, niet-invasief

  • mondzorg gericht op preventie 
  • drempelloze mondzorg
  • patiëntvriendelijke mondzorg
  • moderne, niet-invasieve mondzorg


Stop cariës!


Wij zijn:

      Arie Riem, Kinderkliniek TandInZicht
      Ira van Eelen, ToothCamp.nl

     Jan Henk Nawijn, delievetandarts.nl


Kernvraag:
Hoe voer je een moderne, gezonde en winstgevende praktijk op basis van preventie? 

Doelgroep:
Voor iedereen die geïnteresseerd is in vernieuwing van mondzorg.

Meer over de inhoud:

Mondzorgprofessionals vertellen aan de hand van persoonlijke ervaringen uit de praktijk hoe je op basis van preventie een gezonde, winstgevende praktijkvoering kunt realiseren.

Prijs: 295,- euro inclusief BTW
Kortingen:  

  • leden platform De Lieve Tandarts: 10 -15%
  • leden NVvK en VBTGG 10%
  • studenten met een opleiding in de mondzorg: 75%
  • ToothCampvrijwilligers: 10-15%


Stichting De Nieuwe Tandarts

Oprichters Stichting De Nieuwe Tandarts. v.l.n.r. Jan Henk Nawijn (platform De Lieve Tandarts), Ira van Eelen (ToothCamp) en Arie Riem (Kinderkliniek TandInZicht)